ကမ႓ာ့တံခါးတစ္ခ်ပ္အျဖစ္ ခရစ္တိုအိတ္ခ်ိန္း

ျပည္တြင္း ၁၀ႏိုင္ငံေက်ာ္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း
လံုျခံဳၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ် ခိုင္မာမွဳရွိသည့္ အိတ္ခ်ိန္း

အခ်က္အလက္အသစ္မ်ား မွ်ေဝျခင္းTELEGRAM သို႔ Join မည္ တိုက္႐ိုက္အေရာင္းအဝယ္အိတ္ခ်ိန္း

Bitcoin လဲလွယ္မွုမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုအေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္ဌာေန

မည္သူမဆို အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ယံုျကည္စိတ္ခ်စြာ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္သည္။

တိုက္ရိုက္ေစ်းကြက္အားျကည့္ရန္

အေကာင္းဆံုးႏွုန္းထားျဖင့္ ခရစ္တိုေငြေျကးအားခ်က္ျခင္းလဲလွယ္ျခင္း

Bitcoin, Ethereum, ႏွင့္ တျခား coins မ်ားအားလြယ္ကူစြာျဖင့္ျပည္တြင္းေငြေျကးမ်ားျဖင့္၀ယ္ယူျခင္း

အခု၀ယ္
Bluebelt ဧ။္ ရွယ္ေဘာနပ္မ်ား ရယူလိုက္ပါ
ETH ၀ယ္ယူျခင္း အပိုဆုေျကး
ETH အားသင့္ဧ။္ျပည္တြင္းေငြေျကးျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုသိရွိရန္
သင့္ထင္ျမင္ခ်က္အားေပးပို့ျခင္းျဖင့္
ETH
တန္ဖိုးရွိေသာဆုလက္ေဆာင္မ်ား ရယူလိုက္ပါ ပိုမိုသိရွိရန္
24H量
335,107 BTC
满意的客户
450,989
支持国家
10
隐藏的费用
No
Hidden Fees
၂၄နာရီအတြင္းေရာင္း၀ယ္အား
335,107 BTC
ေက ်နပ္မွုရွိေသာ ၀ယ္သူမ်ား
100,000+
လက္ခံလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာနိုင္ငံမ်ား
10
ထပ္မံေပးေဆာင္၇ျခင္းမရွိ
No
No
ထပ္မံေပးေဆာင္၇ျခင္းမရွိ

Market Overview

View full market
 • Last Price 0,0750335
 • 24h change -2,82%
 • 24h High 0,0750335
 • 24h Low 0,0750226
 • 24h volume 10,1

Live Order Book

Price Size Total
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Price Size Total
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Price Size Total
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Live Order Book

Price Size Total
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ဂ ်ပန္ႏိုင္ငံကြ ်မ္းက ်င္သူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳ

ဘလူးဘတ္ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဧ။္ အေတြ့အျကံုရွိစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပညာရွင္မ်ားမွ တည္ေထာင္ထားေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ခရစ္တိုေငြေျကး လဲလွယ္ရာ ဌာန ျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို့သည္ ႏိုင္ငံတကာ Bluebelt Exchange Group နာမည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
Bluebelt Exchange Group သည္ စတင္တည္ေထာင္သည္မွစ၍ ၀ယ္သူမ်ားအား စိတ္ေျကနပ္မွု အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ျခင္း ၊ ခ၇စ္တိုေငြေျကးျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား အတားအဆီးမရွိ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ၊ ခရစ္တိုေငြေျကးသည္ ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္အား သိသာစြြာေကာင္းမြန္ေျပာင္းလဲလာေစျခင္း ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို့ျဖင့္ ညီညြတ္စြာတစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ့အစည္းျဖစ္ေပသည္။

ထပ္မံေလ့လာမည္

ခ်က္ခ်င္းလဲလွယ္ျခင္း

bitcoin နွင့္တျခားေသာCoins မ်ားအားသင္ဧ။္ျပည္တြင္းေငြေျကးျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း

Bitcoin လဲလွယ္ျခင္း

၀ယ္သူအေျချပဳ ကမ႓ာ့့ေခတ္မွီနည္းပညာျဖင့္ တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို့ လဲလွယ္ကူးေျပာင္းေနေသာ Bitcoin ေစ်းကြက္

လံုျခံုစိတ္ခ်ရေသာ bitcoin wallet

အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး လြယ္ကူလံုျခံုစြာ Bitcoin မ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ ေပးပို့ႏိုင္သည္။

Bitcoin က အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနပါသလား အကူအညီယူရန္ႏွိပ္ပါ
Bitcoin က အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနပါသလား အကူအညီယူရန္ႏွိပ္ပါ

Why choose Bluebelt?

လိုင္စင္ႏွင့္တရား၀င္အိတ္ခ်ိန္း

Bluebelt Exchange သည္ Estonia (အစတိုးနီးယား ) ႏိုင္ငံ လိုင္စင္နံပါတ္ FVR000203 ျဖင့္ Financial Intelligence Unit (FIU) ရရွိထားပါသည္ ။. ဘလူးဘတ္ကုမၸဏီသည္ ကမ႓ာ့ AML အဆင့္အတန္းနွင့္ ကိုက္ညီသည္။ ကြ်န္ုပ္တို့ဧ။္ ဦးစားေပးသည္ ၀ယ္သူမ်ားဧ။္ ပိုင္ဆိုင္မွုျဖစ္သည္။

လံုျခံုေရး

သင္ဧ။္ခရစ္တိုေငြမ်ားသည္ ကုဒ္ျဖင့္ေျပာင္းလဲထားေသာအင္တာနက္ေ၀ါလက္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္အေကာင့္မ်ားအားလံုးကို အာမခံမ်ားစြာျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား ေငြေျကးသို့လြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲႏိုင္မွု

သင္ဧ။္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား ေငြေျကးသို့လြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္နည္းစနစ္မ်းားျဖင့္ကူညီေထာက္ပံ့ထားသည္။

ရိုးရွင္းမွု

သင္ဧ။္ခရစ္တိုလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္မွုစာရင္း မ်ားအားလံုးကို အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြး မည္သည့္ဖုန္း၊ကြန္ပ်ဴတာနွင့္မဆို လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးနိုင္သည္။

တြက္ေျခကိုက္အေရာင္းအ၀ယ္

ကြ်န္ုပ္တို့ဧ။္ အထူးအာသာခ်က္သည္ ခရစ္တိုေငြေျကးမ်ားအား CFD , Futures မ်ားကဲ့သို့ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

တြက္ေျခကိုက္အေရာင္းအ၀ယ

ကြ်န္ုပ္တို့ဧ။္ အထူးအာသာခ်က္သည္ ခရစ္တိုေငြေျကးမ်ားအား CFD , Futures မ်ားကဲ့သို့ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

လက္ဖ်ားထိပ္မွ လြတ္လပ္မ

သင္ဧ။္ အေရာင္းအ၀ယ္စာရင္းမ်ားအားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ အခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ သင့္အေကာင့္ဧ။္အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးပို့ေပးသည္။

ေနာက္ဆံုရသတင္း

ယေန့ပင္ ဘလူးဘတ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ

ခရစ္တိုေငြေျကးမ်ားအား ဆန္းသစ္တီထြင္မွုရွိျပီး စိတ္ခ်ရမွု ရွိေသာ Exchange တြင္ စတင္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုက္ပါ

ယခုပင္ စတင္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္မည္

လူသားမ်ားအတြက္အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြး
ကမ႓ာ့ခ၇စ္တိုေငြေျကးလဲလွယ္မွုေနရာ

ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ ယံုျကည္ကိုးကြယ္မွုမ်ား ခြဲျခားျခင္းမရွိ

ကြ်န္ုပ္တို့ဧ။္ႏိုင္ငံတကာရံုးစိုက္ရာေနရာမ်ား
 • Headquarter
 • Technology Center
 • Licensed
 • Pending Licensed
 • Operating
 • Upcoming Operation