Đăng ký tham gia chương trình Buy back BBXC trị giá 100 triệu USD

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây để đăng kí tham gia chương trình. Quyền tham dự của bạn sẽ được chúng tôi xác nhận và gửi thông tin qua email, sau khi chương trình airdrop BBXC kết thúc.Để tìm hiểu chi tiết về điều khoản của chương trình, vui lòng nhấp chuột tại đây.