ICOVO (OVO) chính thức được giao dịch trên sàn Bluebelt

2019/02/16

Chúng tôi vui mừng thông báo tới quý khách hàng, bắt đầu từ ngày 15/02/2019 giờ 00:00 UTC, đồng token ICOVO (OVO) sẽ chính thức có thể nạp, rút và giao dịch trên sàn Bluebelt.
ICOVO là dự án cho phép người dùng lấy lại khoản đầu tư của mình chỉ thông qua một phiếu bầu khi ICO không đáp ứng được kỳ vọng của họ. Đồng token OVO được phát hành cho ICO của ICOVO và là đồng tiền mã hóa chuyên dụng cho việc thu hồi lại khoản đầu tư vào ICO.

– OVO sẽ được sử dụng để trả cho tất cả các dịch vụ mà ICO cung cấp.
– Cần có OVO để có quyền bầu chọn và thu hồi lợi nhuận
– Các nhà đầu tư được hưởng 25% khuyến mại khi họ mua dự án bằng đồng OVO
– Giá trị của đồng OVO tăng giúp tăng cơ hội tạo ra một môi trường ICO lành mạnh

ICOVO hướng tới tăng sự minh bạch của các dự án nhằm bảo vệ nhà đầu tư, giảm thiểu khó khăn cho việc tham gia ICO và giúp dự án đi được đường dài hơn. Tầm nhìn của ICOVO hướng tới việc tạo ra một môi trường kêu gọi đầu tư lành mạnh thông qua việc sử dụng hệ thống quản lí quỹ đầu tư phi tập trung. Để có thể kêu gọi đầu tư, giao diện DAICO sẽ được tiến hành trên mỗi blockchain.

ICOVO đã kêu gọi được 7,099 ETH theo giá trị đồng OVO sau khi ICO của họ kết thúc cuối năm ngoái. Mặc dù việc kêu gọi không đạt được con số 33,000 ETH đề ra vì lý do thị trường sụt giảm mạnh, DAICOVO vẫn đã được hoàn thiện và công bố trên Github. Người dùng đã có thể tải ứng dụng trên Android và iOS.

Mua và giao dịch đồng OVO ngay trên sàn Bluebelt thôi. Chúc giao dịch nhiều thắng lợi!

Contact Bluebelt Support

Subscribe To Blog Via Email

Tags

    Intersted in Bluebelt ?