• Airdrop BBXC trị giá
  100 triệu USD

  +

  100% Cam kết mua lại
  KHÔNG RỦI RO!

 • 50,000 OPET
  tiền thưởng khi nạp tiền &
  giải đấu Nhà đầu tư OPET tài ba

  +

  10% tặng khách nạp

  2,000 OPET thưởng cho khách giao dịch

 • Chương trình
  giới thiệu Kép

  30% phí hoa hồng cho Bạn

  Hoàn 20% phí giao dịch cho bạn bè

 • Đánh giá về Bluebelt

  Tổng giải thưởng trị giá 0.6 ETH

Coins

# Coin Market cap Total Supply Algorithm Current Supply Start Date Website
1 BTCBitcoin $63,186,149,556 21,000,000 SHA256 17,496,212 03/01/2009 Bitcoin
2 ETHEthereum $12,461,783,623 N/A Ethash 104,518,117 30/07/2015 Ethereum
3 BABBitcon ABC $2,306,384,202 21,000,000 SHA256 17,581,163 01/08/2017 Bitcon ABC
4 ETCEthereum Classic $468,307,299 210,000,000 Ethash 107,724,166 23/07/2016 Ethereum Classic
5 XRPRipple $13,082,843,737 100,000,000,000 - 99,991,724,864 02/02/2013 Ripple
6 LTCLitecoin $1,921,845,603 84,000,000 Scrypt 60,138,875 13/10/2011 Litecoin
7 SPDSpindle $3,095,772 10,000,000,000 - 4,240,529,132 09/03/2018 Spindle
8 OVOICOVO upcoming - - - To be announced ICOVO
9 XZCZcoin $34,752,026 21,400,000 Lyra2Z 21,400,000 30/05/2013 Zcoin
10 CENConcensum N/A N/A - SHA256 31/08/2018 Concensum
11 SLSSaluS $9,812,237 1,011,413 Scrypt 1,011,413 12/01/2016 SaluS
12 REDC RedCab N/A N/A - N/A 12/01/2016 RedCab
13 MJCModule Joint Coin $40,000,000 10,000,000 - - - Module Joint Coin
14 xGT xGate - 150,000,000 - - - xGate Token
15 OPET Opet Foundation $21,000,000 100,000,000 - 40,000,000 10/01/2018 OPET token
16 BBXC Bluebelt Coin $180,000,000 200,000,000 - 200,000,000 14/12/2018 BBXC Token
17 BC Boomstarter $23,328,000 36,000,000 - 29,160,000 06/08/2018 BC Token

Terms of Service | Privacy Policy

© 2018 Bluebelt. All rights reserved.