Boomstarter chính thức lên sàn Bluebelt!

2019/03/21

 

Chúng tôi vui mừng thông báo Boomstarter Network đã chính thức lên sàn Bluebelt vào ngày 19/03/2019.

Boomstarter là một mô hình gây quỹ, tập trung nâng cao sự minh bạch của quỹ tham gia và các giao dịch liên quan trên phạm vi toàn cầu. Đồng token BC có thể được các cá nhân ủng hộ dự án sử dụng để ủng hộ một dự án khác hay cho các mục tiêu gây quỹ cộng đồng khác.

Để chào đón Boomstarter về với đội của Bluebelt, chúng tôi xin mời các bounty hunter của BC tạo tài khoản ngay trên Bluebelt để nhận được phần thưởng BC của mình. Việc token của Boomstarter lên sàn Bluebelt sẽ thúc đẩy sự thuận tiện và tốc độ các giao dịch.

Chú ý: địa chỉ email dùng để tạo tài khoản trên Bluebelt và email đăng ký Bounty với Boomstarter phải là một.

Làm thế nào để lĩnh được phần thưởng BC?

Đăng kí tài khoản mới từ trang chủ của Bluebelt https://www.bluebelt.asia/
Thao tác các bước để tài khoản được xác minh.
Và Bluebelt sẽ gửi ngay phần thưởng tới tài khoản của bạn.

Lưu ý: thời gian phân phát phần thưởng Bounty chính thức bắt đầu từ ngày 19/03/2019 tới 19/05/2019.

Tiếp tục theo dõi các cập nhật của chúng tôi về những chương trình Bounty từ Bluebelt và Boomstarter nhé!

Contact Bluebelt Support

Subscribe To Blog Via Email

Tags

    Intersted in Bluebelt ?