• 50,000 OPET
  tiền thưởng khi nạp tiền &
  giải đấu Nhà đầu tư OPET tài ba

  +

  10% tặng khách nạp

  2,000 OPET thưởng cho khách giao dịch

 • Chương trình
  giới thiệu Kép

  30% phí hoa hồng cho Bạn

  Hoàn 20% phí giao dịch cho bạn bè

 • Đánh giá về Bluebelt

  Tổng giải thưởng trị giá 0.6 ETH

Jack Tran

President & COO

General Manager
Posismo Co.,Ltd .

Relationship Manager, Private Banking
St George Bank, Australia

12 years of experience in Banking, Investment, Business Development, Forex, Crypto Trading
Education: Sydney University, Australia

Terms of Service | Privacy Policy

© 2018 Bluebelt. All rights reserved.