• Duel ျပန္ေပးျခင္း အစီအစဥ္

  30% သင့္မိတ္ေဆြမ်ားလက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္းအတြက္ ေဘာနပ္စ္

  ၂၀% သင့္သူငယ္ခ်င္းအားသူဧ။္အေရာင္းအ၀ယ္အတြက္သူ့အားေပးျခင္း

 • သင့္ထင္ျမင္ခ်က္အားေပးပို႔ပီး

  0.6 ETH တန္ဖိုးရွိလက္ေဆာင္မ်ားရယူလိုက္ပါ

 • Dec152018
  Bluebelt Opens Fiat-Crypto Trading on Exchange and Margin Trade

  We at Bluebelt are announcing the initial launch of our fiat-crypto pairs on our Exchange and Margin Trade platforms. Fiat-crypto pairings will give traders a layer of stability in their trading activities, unlike in trading crypto with other crypto like BTC or ETH, both of which have volatile price movements. This stability of fiat currency […]

  Read more
 • Dec072018
  Scheduled Maintenance Notification

  To Our Valued Clients, Thank you for choosing Bluebelt as your preferred exchange. Bluebelt’s Registration and Bluebelt Margin Trade will be temporarily unavailable for scheduled maintenance on Saturday, 8 November, 2018. Maintenance time: From 7am to 9am (GMT+9) For urgent inquiries, please contact our Customer Support Specialists at support@bluebelt.asia We are sorry for any inconvenience […]

  Read more
 • Aug202018
  Bluebelt Announces its Superb Trader Competition — Win Zero Trading Fees, Rebates, & BTC!

  It’s time to show off your peak trading skills! As a way of showing our appreciation to our dear customers, we at Bluebelt will be launching our Superb Trader Competition! The trading competition will run from August 20, 2018 (6AM GMT+9) to September 3, 2018 (12:00 PM GMT+9). To qualify for this competition, you need […]

  Read more
 • Aug202018
  Bluebelt Launches Dual Reward Referral Program Where Both Referrer & Invitee Get Benefits!

  Yes, we want you… and your friend too! The Bluebelt community is continuously growing we are aiming to grow further as fast as possible. That is why starting August 20, 2018, Bluebelt will offer its Dual Reward Referral Program for our new and existing customers. We want to return the favor by giving you the […]

  Read more
 • Aug102018
  Bluebelt Extends its Customer Survey until August 31

  We want to know more! After two weeks of getting feedback from you, our Bluebelt customers, we discovered many interesting facts, opinions, and suggestions to improve our service to you. Now, we want more of our customers to share their ideas with us to see whether the data we received holds more weight as more […]

  Read more
 • Aug102018
  Bluebelt Stores Users’ Crypto Funds in BitGo Wallets

  Security is definitely one of the most critical concerns for users in choosing crypto exchanges. Sometimes, it’s even deemed more important than trading fees and liquidity. That’s why Bluebelt made sure that we’re only using the best security technology to protect our customers’ digital assets. Our chosen security partner is BitGo, a cryptocurrency wallet company […]

  Read more
 • Aug042018
  Bluebelt Users Get 20% ETH Bonus on Instant Buy for the Whole August!

  Some people say the cryptocurrency market is about to recover anytime soon. If you’re one of the believers, this may be the best time for you to trade with BLUEBELT. Why? Because with Bluebelt, you can buy ether (ETH) and get a 20% more ETH for FREE on the Bluebelt Instant Buy platform! For example, […]

  Read more
 • Aug042018
  The First and Easiest DAO-powered ICO Platform to Be Listed on Bluebelt Soon

  As an investor, you probably have three reasons to invest in a coin project’s ICOFirst, to make money off a good project for the best bargain price. Second, to support a good project you truly believe in. Third, just because you can. Unfortunately, the ICO became a notorious opportunity for scammers and fraudsters to swindle […]

  Read more
 • Aug042018
  Bluebelt gets successfully registered under AUSTRAC, Australia’s financial intelligence agency

  We at Bluebelt proudly announce our registration as an exchange under the Australian Transaction Reports and Analysis Center or AUSTRAC last April 28, 2018.In Australia, we operate under the legal name BLUEBELT PTY LTD, a company that operates as a digital currency exchange provider authorized under Australian law. Our postal and principal address is 20 […]

  Read more
 • Jul162018
  Announcing the BBCX Corporation Partnership

  ယေန့ ကြ်န္ေတာ္တို့အေနျဖင့္ အထူးသတင္းေကာင္းရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ ၊မနီလာ ရွိ အဆင့္ျမင့္ Professtional trading software ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ ပါတနာျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) , ဖိလစ္ပိုင္ဘဏ္ ဧ။္အတည္ျပဳခ်က္စာကို Securities and Exchange commision (SEC)သို့ေပးပို့ျပီး BBCX အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ခရစ္တိုအိတ္ခ်ိန္းလိုင္စင္အားေထာက္ပံ့ေပးျပီးျဖစ္သည္။ ယခုလိုျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းေျကာင့္ BBCXအေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ခရစ္တိုအိတ္ခ်ိန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အ၀ ရရွိရန္ နီးစပ္သြားျပီျဖစ္သည္။ ယခု ပါတနာအစီအစဥ္မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို့အေန့ျဖင့္ ျပည္တြင္းအိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ အျပည့္အ၀လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေစျပီး ေနာက္ထပ္ ပါတနာအစီအစဥ္မ်ားလည္း ထပ္မံေျကျငာေပးမည္ျဖစ္သည္။

  Read more
1
2019/01/30

We are happy to announce that OPET (Õpet Foundation), a college data collection platform token, is now officially listed on Bluebelt Exchange and available for trading. Our supported OPET trading…

2017/10/27

Are you worried that you will lose your Bitcoins and crypto money for some reason? It’s normal to think that. If you’re wondering how you can lose your crypto money,…

2017/10/27

What is a bitcoin exchange? A bitcoin exchange is an online marketplace where traders buy and sell bitcoins using fiat currencies (US Dollar, Euro, Yen, etc.) or altcoins (Litecoin, Ethereum,…

2017/10/27

What are altcoins? Altcoins are cryptocurrencies other than Bitcoin. The term itself is an abbreviation of “alternative coins. Thus, Ethereum, Litecoin, Tezos, Monero, Zcash, and any other non-Bitcoin cryptocurrency are…

Terms of Service | Privacy Policy

© 2018 Bluebelt. All rights reserved.